Zasady organizacji imprez klubowych

Uchwała Nr 6 IV Kubryku z dnia 5 listopada 2016 o interpretacji par 10 punkt 3b Statutu

“Event żeglarski organizowany przez Klub”, o którym mówi par 10 punkt 3b Statutu, spełnia poniższe kryteria łącznie.

 1. Jest wpisany do planu pracy lub został zgłoszony Zarządowi Klubu uzyskując jego akceptację.
 2. Min 30% uczestników stanowią członkowie Klubu.

Uchwała Zarządu Nr 7/2018 o zasadach dodawania do planu pracy imprezy klubowej oraz prawach i obowiązkach organizatora z dnia 19 lipca 2018

 

Zarząd Klubu Morskiego „Muring” zgromadzony na posiedzeniu w dniu 19 lipca w Łodzi  uchyla w całości uchwałę 9/2017 i podejmuje uchwałę następującej treści:

 1. W celu wpisania imprezy do planu pracy Klubu organizator jest zobowiązany do zgłoszenia propozycji w następujących terminach:

a. rejs morski – co najmniej 2 miesiące przed rozpoczęciem,

b. rejs śródlądowy – co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem,

c. impreza towarzyska – co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem.

2. Wnioskodawca składa wniosek na ręce dowolnego Członka Zarządu Klubu drogą elektroniczną podając wszelkie informacje ważne dla uczestników. Członek Zarządu niezwłocznie informuje o tym Komandora Klubu, który ogłasza zebranie Zarządu.

3. Zarząd ma obowiązek podjąć decyzję dotyczącą wniosku (punkt 1 a i b) w ciągu 14 dni od dnia jej wpłynięcia oraz niezwłocznego poinformowania wnioskodawcy o swojej decyzji. W przypadku decyzji pozytywnej, umieścić informację o niej na stronie WWW oraz stronie Klubu na fb i grupie TWA na fb zgodnie z informacjami umieszczonymi na wniosku. Decyzję dotyczącą punktu 1 c, w imieniu Zarządu podejmuje dowolny Członek Zarządu, który ma obowiązek ogłosić ją w dostępnych Klubowi mediach.

4. Organizator ma prawo do:

a. otrzymania i używania bander klubowych zgodnie ich regulaminem,

b. opieczętowania druków pieczęcią klubową (opinii z rejsu, karty rejsu).

 

5. Organizator zobowiązany jest do:

a. zapewnienia dzienników jachtowych w ilości i objętości odpowiedniej do zabezpieczenia potrzeb rejsu w przypadku rejsu morskiego

b. zapewnienia druków jachtowych (opinie i karty rejsu).

c. zagwarantowania zniżek dla Członków Klubu w opłacie za uczestnictwo w wysokości min. 100 zł za tygodniowy rejs morski w stosunku do ceny ofertowej (w opcji nie uwzględniającej pełnego wyżywienia) oraz min. 30 zł za uczestnictwo w tygodniowej imprezie śródlądowej.

d. złożenia kopii wypełnionych dzienników jachtowych w archiwum klubowym (w przypadku rejsu morskiego) lub przesłania informacji do sprawozdania rocznego zawierającej: nazwę, datę imprezy, miejsce, nazwiska komodora i skipperów, nazwy jachtów, odwiedzane porty, ogólną ilość uczestników wraz z kadrą, nazwiska członków Klubu uczestników imprezy śródlądowej i towarzyskiej – w terminie 14 dni od jej zakończenia,

e. zwrócenia pobranych bander – w terminie 14 dni od zakończenia imprezy,

f. przesłania Sekretarzowi materiałów informacyjnych o imprezie drogą elektroniczną do zamieszczenia na stronie klubowej i w kronice – w terminie 14 dni od zakończenia imprezy.

 

6. Zarząd zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji kolejnych imprez organizowanych przez wnioskodawcę w przypadku nie wywiązania się z pkt. 5 regulaminu.

7. Regulamin wchodzi w życie dniu uchwalenia.

Uchwała Zarządu Nr 10/2017 o zasadach stosowania bander klubowych i dzwonu z dnia 09 grudnia 2017

Zarząd Klubu Morskiego „Muring” zgromadzony na posiedzeniu w dniu 09 grudnia  2017 r. w Warszawie podejmuje uchwałę następującej treści:

 1. Klub posługuje się następującymi banderami: klubową wielką, jachtową, osobistą, proporczykiem komandorskim, proporczykiem komodorskim.
 2. Bandery klubowe zdeponowane są u Komandora Klubu, który część z nich może przekazać w czasowe administrowanie Członkom Zarządu .
 3. Bandera wielka używana jest wyłącznie podczas spotkań i rejsów klubowych. Banderę wielką używa się na lądzie do oznaczania miejsc spotkań oraz masztach flagowych w czasie uroczystości.
 4. Bandera jachtowa używana jest wyłącznie podczas spotkań i rejsów klubowych. Banderę jachtową podnosi się na flaglince pod lewym salingiem na morzu, prawym na śródlądziu. Jeśli jacht nie jest wyposażony we flaglinki, można umieścić banderę na wancie. Bandera jachtowa podnoszona jest podczas uroczystego rozpoczęcia rejsu i opuszczana w czasie zakończenia.
 5. Bandera osobista przysługuje członkom Klubu, którzy posiadają patent minimum żeglarza jachtowego. Banderę osobistą używają członkowie Klubu do oznaczania jachtów, na których pływają na co dzień, na imprezach nie wpisanych do planu pracy Klubu, w miejscach swojego przebywania.
 6. Proporczyk komodora przysługuje głównemu organizatorowi rejsu (komodorowi rejsu), w którym bierze udział więcej niż jedna jednostka pływająca. Stawiany jest na jednostce, na której przebywa komodor, powyżej bandery jachtowej Klubu. Proporczyk komodorski przysługuje jedynie członkowi Klubu. Proporczyk komodorski może być używany wyłącznie na imprezach klubowych.
 7. Proporczyk komandorski przysługuje Komandorowi Klubu. Stawiany jest powyżej bandery jachtowej na jednostce, na której przebywa Komandor, niezależnie od funkcji jaką pełni w ramach podziału obowiązków załogi. Proporczyk komandorski może być używany wyłącznie na imprezach klubowych
 8. Proporczyki oraz bandery, z zastrzeżeniem pkt 5., mogą być stosowane na lądzie do oznaczania miejsc spotkań klubowych.
 9. Dzwon używany jest podczas uroczystego rozpoczęcia imprez klubowych w szczególności Kubryku.
 10. Regulamin wchodzi w życie w dniu uchwalenia.

Uchwała Zarządu Nr 11/2017 o zasadach informowania o imprezach żeglarskich na stronach klubowych z dnia 09 grudnia 2017

Zarząd Klubu Morskiego „Muring” zgromadzony na posiedzeniu w dniu 09 grudnia  2017 r. w Warszawie podejmuje uchwałę następującej treści:

 1. Każda impreza żeglarska lub spotkanie towarzyskie wpisane do planu pracy Klubu powinno być ogłoszone na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.
 2. Ogłaszane są tylko imprezy mające status imprezy klubowej.
 3. Komunikat sporządza się na podstawie informacji dostarczonej przez bezpośredniego organizatora.
 4. Po przeprowadzeniu imprezy zamieszczona zostaje relacja na podstawie materiału nadesłanego przez organizatora Sekretarzowi Klubu.
 5. Za dostarczenie informacji do publikacji odpowiada organizator imprezy klubowej. Za zamieszczenie odpowiada administrator strony.
 6. Regulamin wchodzi w życie w dniu uchwalenia.

Uchwała Zarządu Nr 8/2018 o archiwum dzienników jachtowych z dnia 19 lipca 2018

Zarząd Klubu Morskiego „Muring” zgromadzony na posiedzeniu w dniu 19 lipca w Łodzi podejmuje uchwałę następującej treści:

 1. Archiwum dzienników jachtowych prowadzi Komandor Klubu
 2. Archiwum dzienników jachtowych stanowią kopie dzienników z morskich rejsów klubowych.
 3. Organizator rejsu klubowego ma obowiązek dostarczyć do archiwum kopię dziennika jachtowego wraz z wypełnioną kartą rejsu w terminie zgodnym z uchwałą 7/2018 wraz z oryginałem, w celu potwierdzenia kopii z oryginałem.
 4. Oryginał dziennika jachtowego rejsu klubowego zwracany jest skipperowi jachtu i pozostaje jego własnością.
 5. Na wniosek skipperów prowadzących rejsy w okresie przeszłym mogą zwrócić się do Komandora Klubu o wydanie oryginałów dzienników jachtowych. Wydanie oryginału nastąpi po sporządzeniu kopii i złożeniu jej w archiwum klubowym.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij